GoalGPS

คุณสมบัติพิเศษ

 • เครื่องอ่าน
  ใบขับขี่
 • sensor
  ประตู
 • จอแสดง
  ความเร็ว
 • วัด
  น้ำมัน
 • อุณหภูมิ

GoalGPS

ผู้ผลิตอุปกรณ์ติดตามรถ

ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง
ผู้ผลิตอุปกรณ์ติดตามรถ GoalGPS Genius GPS HSPA+
ผู้พัฒนาและให้บริการระบบติดตามรถ ใด้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
ผู้พัฒนาเครื่องอ่านใบขับขี่ GoalGPS V1
GoalGPS ผู้ให้บริการจีพีเอสติดตามรถทุกประเภท • Server ให้บริการมีความเสถียรสูง มีวิศกรดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • Software มาตรฐานใช้งานได้ทุกที่ ไม่ต้องลงโปรแกรม
 • Services ทั่วประเทศ ดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน
 • System ระบบการจัดการรถ แบ่งกลุ่มรถ จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ
 • System Report จัดเก็บข้อมูล ดูย้อนหลัง 1 ปี

GoalGPS Genius

ผ่านทดสอบศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ได้รัการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จาก กสทช.
ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
อ่านใบขับขี่มาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
ขนาดเล็ก บางเบา ระบบรับสัญญาณ GSM ภายใน
รองรับ 4G 3G และ 2G
ส่่งข้อมูลสูงสุด 1 วินาที
พร้อมระบบตรวจเช็ดและซ่อมขณะรถใช้งาน
วัดระดับน้ำมัน วัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์ประตู
เสียงเตือนพนักงานขับรถเมื่อความเร็วเกินกำหนด
รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

GoalGPS Promotion
 • รองรับ 4G/3G
 • อ่านใบขับขี่ มาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
 • เสียงเตือนเมื่อความเร็วเกิน
 • ส่งข้อมูลเร็วสุด 1 วินาที ต่อครั้ง
 • วัดระดับน้ำมันแม่นยำ
 • คำนวณและแสดงระยะทางอัตโนมัติ
 • ตรวจเช็ค และแก้ไขได้ขณะรถใช้งาน
 • เก็บข้อมูลเมื่อไม่มีสัญญาณ
 • ค่าความผิดพลาดตำแหน่งไม่เกิน 10 เมตร
บริการหลังการขาย